Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Administratie leerlingen

Don Boscolift

We helpen je graag op weg met de Don Boscolift.

DBL (Don Boscolift) is een carpooling-initiatief van de Ouderraad, in samen­werking met de directie van het Don Boscocollege Zwijnaarde.

Ouders van eenzelfde of aaneengren­zende gemeenten kunnen afspreken om de kinderen naar school te brengen en/of af te halen.

Voor de verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” stelt dit geen probleem zolang niet meer kinderen dan wettelijk toegelaten vervoerd worden en zolang er geen winst beoogd wordt.

Eind augustus (of in de loop van het schooljaar) kan iedere leerling op eenvoudige vraag een lijst ontvan­gen met de namen, adressen en telefoonnummers van medeleer­lingen uit zijn/haar gemeente en/of regio die met de wagen naar school gebracht worden.

Vraag de lijst op via info@dbz.be. Geïnteresseerden nemen dan contact op om verdere afspraken te maken.