Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op professionalisering

DBZ wil optimaal omgaan met de kennis, kunde en vaardigheden van haar medewerkers, en trekt daarom graag de kaart van beroepsontwikkeling. DBZ moedigt haar medewerkers aan, zodat zij voortdurend competenties ontwikkelen en hun vak bijhouden.

Vakgroepwerking

DBZ zet hoog in op vakgroepwerking. Overleg en communicatie rond een studievak stimuleren de samenwerking van de betrokken collega’s. Per schooljaar zijn er vaste overlegmomenten. Het doel is niet vergaderen, wel dat er actie komt. Van samen overleggen naar iets doen. Zinvol samenwerken, daar streven we naar.

Het jaarlijks overleg tussen de directie en de vakcoördinatoren ondersteunt de cyclische aanpak van de vakgroepwerking: plannen, uitvoeren, bijsturen en nieuwe actie.

Nascholingen

Onze school heeft in zijn rangen heel wat gemotiveerde en bekwame leerkrachten die bereid zijn om voortdurend te groeien.
We houden de vinger aan de pols bij onderwijsvernieuwingen en werken samen met bekwame nascholingspartners. De voorbije jaren hebben collega’s zich bekwaamd in bijvoorbeeld onderzoekscompetenties, integratie van kennis en vaardigheden, nieuwe leerplannen, ICT-integratie. In de nabije toekomst willen we nadenken over rapportering, evaluatiesystemen, scores, punten en feedback.

Naast vakdidactische en vakspecifieke nascholingen is er ook oog voor pedagogische en salesiaanse thema’s.

Van tijd tot tijd organiseren we zelf interne nascholing, als aanvulling op het bestaand aanbod van onze partners. Specifiek voor ICT is er het bundeltje “ICT op school, je kan meer dan je denkt”, dat een hulpmiddel en werkinstrument is om te kijken waar je zelf staat en interne nascholing te organiseren. Je vindt het op Intradesk (Smartschool).

Pedagogische studiedagen

Leerlingen noteren jaarlijks met heel veel plezier “Pedagogische studiedag” in de agenda. Terwijl zij genieten van een extra dagje vakantie, timmeren directie, leerkrachten en opvoeders samen aan de weg. Elk jaar opnieuw zoekt onze school naar boeiende impulsen om het pedagogisch handelen te optimaliseren.

Schooljaar 2013-2014

Formuleren van kwaliteitsvolle toetsen en proefwerken conform de leerplandoelen.

Schooljaar 2012–2013

Motivatie of moetivatie. De leerkracht als motiverende coach. (lezing van professor M. Vansteenkiste, UG)

Schooljaar 2011–2012

Gemeenschappelijke pedagogische studiedag van de scholen-gemeenschap De Bron

Schooljaar 2010–2011

Motiverende leerbegeleiding + typografie en tekstopmaak (toegepast in LibreOffice)

Schooljaar 2009–2010

Evaluatie van de schoolprojecten volgens de principes van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen

Schooljaar 2008-2009

Activerende werkvormen, cyberpesten, omgaan met lichamelijke ongevallen, zorgzaam omgaan met leerlingen, omgaan met regel- en normovertreding op school, bespreking van de eerste versie leefregel in de 2de graad, hoe onderzoeksvaardigheden aanpakken in de 3de graad